delimiter image

Våra tjänster

Dina träd är vårt jobb

Kortfattat kan man säga att vi utför alla jobb som innefattar träd. Om du läser vidare på sidan finns närmare beskrivningar på dom tjänster vi utför regelbundet och är riktiga specialister på. Tveka inte att kontakta oss oavsett frågeställning.

 Trädfällning hos privatperson
och kapning till vedlängder

delimiter image

Beskärning

Låt arborister göra jobbet

Det finns många anledningar till att beskära träd. Ofta handlar det om form, estetik, säkerhet, fruktsättning eller storlek. Finns det inget syfte med beskärningen är det ibland bättre att låta bli. Vi utför alla typer av beskärningar och ger gärna vägledning när du funderar på hur dina träd bör beskäras.

delimiter image

Trädfällning

Sektionsfällning och från marken

Vi hjälper er med trädfällning oavsett storlek och plats. Står trädet trångt klättrar vi och tar ner det i mindre bitar. Finns det utrymme att fälla från marken är det att föredra eftersom det går snabbare. Våra uppdrag innebär allt från små fällningar på villatomter till stora manuellavverkningar.

delimiter image

Stubbfräsning

Ring så fräser vi

Vill du bli av med oönskade stubbar hjälper vi gärna till. Vår effektiva stubbfräs behöver endast 80 cm i bredd vilket gör den väldigt smidig i trånga miljöer. Vi fräser ner stubben så att du kan plantera nytt eller så gräs på platsen. Fördelen mot plugg i stubben är att det går snabbt och du slipper använda starka gifter i trädgården.

delimiter image

Plantering

Tänk framåt

Ett träd skapar glädje många generationer framåt. Det är en del att tänka på vid plantering för att trädet ska etablera sig väl på platsen. T.ex. inköp av en bra kvalité, rätt träd för platsen, korrekt plantering och etableringsskötsel. Vi hjälper dig med hela processen eller dom delar du väljer.

delimiter image

Besiktning

Vi håller koll på träden

Vi utför besiktningar av enskilda träd för att kontrollera i vilket skick trädet är och om det finns ökad risk för kollaps. Vi kan göra rötsondering av veden för att få en bild över eventuell rötspridning. För större bestånd är det klokt att upprätta en trädvårdsplan med protokoll och kartbild. Även här bedömer vi statusen på varje träd och rekommenderar ev. åtgärder.

delimiter image

Bortforsling

Simon och Robert fixar

Vill du ha hjälp att köra bort ris eller stamdelar hjälper vi dig. Vi har en traktor med skogsvagn som klarar det mesta. På sämre terräng eller trånga utrymmen gör vår miniskotare Alstor jobbet. Vid stora stora volymer använder vi oss av lastbil.

 Trädsäkring längs E4:an 

0
Erfarna arborister
Beskär och fäller
0
Rutinerade trädfällare
Sågar från marken
0
Duktiga maskinförare
Kör ris och fräser stubbar